روشهای ارسال سفارش 
۱. سفارشات در سراسر ایران توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد و مشتریان می توانند از بین دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی یکی را انتخاب نمایند.
مشتریان می توانند در مرحله ثبت سفارش ، از بین روشهای ارسال ممکن، یک روش را به دلخواه انتخاب نمایند. انتخاب هر روش به منزله آگاهی از قوانین و شرایط آن می باشد.
توجه مهم: در ارسال با پست، مسئولیت فروشگاه صرفاً تحویل سفارش بصورت صحیح و سالم و در حداقل بازه زمانی به شرکت پست و ارسال کد پیگیری برای مشتری می باشد. در این موارد فروشگاه مسئولیتی در قبال تاخیر در ارسال یا مشکلات احتمالی آن ندارد. در این موارد و به منظور احتیاط بیشتر، فروشگاه کالا را بر اساس چارچوب شرکت پست یا باربری تا سقف ممکن بیمه می نماید تا نگرانی از بابت خسارت احتمالی برای مشتریان وجود نداشته باشد.
 هزینه ارسال 
مشتریان محترم در هنگام ثبت سفارش ، به راحتی و بدون هیچگونه پرداخت وجهی قادر هستند روشهای مختلف ارسال و هزینه های مرتبط با هر کدام از آنها را مشاهده نمایند. این هزینه ها بر اساس روش ارسال انتخابی، حجم و وزن کالاهای سفارش داده شده و مسافت تا شهر مقصد، بصورت مکانیزه توسط سیستم محاسبه می گردد.
مدت زمان تحویل سفارش ها
مدت زمان تحویل کالاها بر اساس روش انتخابی از کمتر از ۳ روز کاری در روش ارسال پست پیشتاز تا حداکثر ۷ روز کاری برای سفارش های ارسال پست سفارشی می باشد.
توجه: سفارش های ارسالی به دلیل قابل پیش بینی نبودن دقیق زمان تحویل ، مشتریان محترم لازم است که در بازه زمانی مشخص شده در محل تحویل کالا حضور داشته باشند، در غیراینصورت مسئولیت عدم تحویل سفارش بر عهده مشتری می باشد.
توجه: سفارشات ثبت شده، در روز کاری بعد تحویل پست خواهند گردید. شرکت پست نیز، بسته به مقصد کالا، معمولاً ۳ تا ۷ روز کاری بعد کالا را به مقصد خواهند رساند.